چاپ سالنامه و تقویم برند شما را در طول سال به نمایش می گذارید

تقویم رومیزی

اهمیت سالنامه ها به چه دلیل است ؟      طبق نظرسنجی انجام گرفته توسط PPAI بیش از ۹۴ درصد شرکت هایی که سالنامه و تقویم به عنوان هدیه دریافت می کنند؛ آن را تا پایان سال نزد خود نگاه می دارند. همین مساله نشان می دهد که سالنامه ها تا چه میزان می توانند […]