لوگوی سایت

خدمات ما

چاپ مستقیم ( فلت بد )

چاپ کامپوزیت

آشنایی با چاپ کامپوزیت اگر به تابلوهای تبلیغاتی (تابلو تبلیغاتی چنلیوم) یا برخی از نماهای ساختمانی اطراف خود بنگرید مشاهده خواهید کرد که اینگونه کارها